Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας είναι μια Ευρωπαϊκή συμμετοχική πλατφόρμα αποτελούμενη από εταιρίες, συλλόγους, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές. Αυτοί οι παίκτες αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις και μοιράζονται τις ορθές πρακτικές τους με στόχο να επιλύσουν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν στο καθημερινό τους περιβάλλον. Στόχος της Χάρτας είναι να βοηθήσει στη μείωση των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων. Η Χάρτα έχει περισσότερα από 2.000 υπογράφοντα μέλη.

To Round Table 1 έχει υπογράψει τη Χάρτα τον Μάιο του 2011.